Voetreflexmassage is een ontspannende massage, die tevens bekendstaat om haar balanserende effect op de rest van het lichaam.

De huidige voetreflexologie is gebaseerd op een oude vorm van therapie. Ongeveer 400 jaar geleden werden in China, Egypte en Amerika al behandelingen op de voet en hand gegeven waarbij men gebruikmaakte van impulsen. Langzamerhand begint men ook in de westerse wereld de werkzaamheid van deze massage te zien en er interesse voor te tonen.

Bij voetreflexmassage wordt uitgegaan van energiebanen die door het lichaam lopen. Deze energiebanen kunnen verstoord raken, waardoor klachten kunnen ontstaan. Door speciale punten op de voet en voetzoel te bewerken kunnen deze blokkades worden opgeheven, waardoor de energie weer gaat stromen en klachten kunnen verminderen. De voetreflexmassage is gebaseerd op de visie dat elk mens een natuurlijk herstelvermogen bezit. Dit natuurlijke vermogen kan door diverse oorzaken worden verstoord. Door middel van voetreflexmassage kan dit zelfherstellend vermogen worden gestimuleerd.